Witamy na naszej stronie

01.04.2017
"Redukcja spalania paliwa i emisji w transporcie drogowym ładunków".
 

Firma Inglobi Radosław Gajewski realizuje w okresie 01.04.2017 – 30.06.2018 r. projekt pt. "Redukcja spalania paliwa i emisji w transporcie drogowym ładunków".

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie w 2018 r. na rynek nowego wyrobu: „układu do redukcji spalania paliwa i emisji w transporcie drogowym ładunków” dającego o 25% niższe spalanie paliwa, co poprawi rentowność i wizerunek firm transportowych poprzez zminimalizowanie oddziaływania na środowisko, dzięki zrealizowanym pracom rozwojowym.

Przedmiotem projektu są prace rozwojowe w zakresie:

1. Opracowania dokumentacji dla nowego wyrobu poprzez badanie i wybór optymalnej kombinacji technologii komunikacji, lokalizacji i monitoringu otoczenia pojazdów z pomiarem przepływów oraz efektywności spalania paliwa przez pojazdy.

2. Wykonanie prototypu "układu" na podstawie dokumentacji i wytypowanych komponentów technologii.

3. Testowanie prototypu przez użytkowników docelowych, dobór optymalnych komponentów technologii i określenie ich finalnej konfiguracji w nowym produkcie.

Rezultatem projektu będzie zwalidowany, w pełni funkcjonalny prototyp nowego wyrobu, gotowy do wdrożenia i biznesowego zastosowania w firmach transportowych świadczących usługi drogowego przewozu ładunków.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr POIR.02.03.02-10-0009/16-00 zawartej dnia 17.03.2017 r. w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Całkowita wartość projektu wynosi 419 430,00 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 341 000,00 zł, a wartość dofinansowania UE wynosi 272 800,00 zł.

 

aktualności

01.01.2020

 
25.05.2018
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy że informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Inglobi Radosław Gajewski znajdziecie Państwo w tej zakładce  

Strona 1 z 4     ››