Witamy na naszej stronie

01.01.2020
Nasze projekty

Firma Inglobi Radosław Gajewski realizuje projekty:

"Wdrożenie systemu redukcji spalania paliww  transporcie drogowym" o numerze POIR.02.03.02-18-0053/19 w okresie: 01.01.2020-31.12.2022 r. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: oś priorytetowa nr II "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działałności B+R+I", działanie II.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałanie II.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP".

Celem projektu jest zaoferowanie w 2022 r. klientom z branży transportowej systemu zapewniającego niższe spalanie paliwa, poprawiającego rentowność i wizerunek ich firm, zmniejszającego negatywne oddziaływanie na środowisko, w oparciu o posiadane wyniki zrealizowanych prac rozwojowych.

---

"System zwiększający w bezpieczeństwo w logistyce" o numerze RPLD.01.02.02-10-0013/18 w okresie: 01.09.2018-31.08.2020 r. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020: oś priorytetowa nr I "Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy", działanie I.2 "Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje", poddziałanie I.2.2. "Projekty B+R przedsiębiorstw".
 
Celem projektu jest stworzenie i walidacja prototypu systemu zwiększającego bezpieczeństwo w logistyce, w szczególności w procesie transportu towarów. System umożliwi zapobieganie najczęstszym awariom pojazdów i pozwoli zoptymalizować proces transportu.
 
Wartość projektu ogółem wynosi: 1 041 184,00 zł.
Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi: 1 001 900,00 zł.
Wartość dofinansowania wynosi: 601 140,00 zł.
  

aktualności

01.01.2020

 
25.05.2018
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy że informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Inglobi Radosław Gajewski znajdziecie Państwo w tej zakładce  

Strona 1 z 4     ››