ZAPYTANIA OFERTOWE

26.06.2019

W związku z realizacją projektu pt. "System zwiększający bezpieczeństwo w logistyce" nr RPLD.01.02.02-10-0013/18-00, poszukujemy dostawcy elementów służących do budowy i testowania prototypu: zestawu 11 szt. modułów do analizy i zdalnej transmisji danych z magistrali CAN w czasie rzeczywistym, w zakresie szczegółowo opisanym w załączonych poniżej materiałach do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr ogłoszenia W/01/06/2019

W wyniku zakończonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy, co dokumentuje załączony protokół z w wyboru wykonawcy.

Protokół
03.04.2019

W związku z realizacją projektu pt. "System zwiększający bezpieczeństwo w logistyce" nr RPLD.01.02.02-10-0013/18-00, poszukujemy dostawcy elementów służących do budowy i testowania prototypu - zestawu 8 szt. kamer termowizyjnych: kamery Flir oparte na podzespole Lepton 3,5 wbudowane w urządzenie (telefon) CAT S61 lub inne rozwiązania równoważne, w zakresie szczegółowo opisanym w załączonych poniżej materiałach do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr ogłoszenia W/01/04/201905.02.2019

W związku z realizacją projektu pt. "System zwiększający bezpieczeństwo w logistyce" nr RPLD.01.02.02-10-0013/18-00, poszukujemy eksperta realizującego konsultacje eksperckie postępów i wyników uzyskiwanych w trakcie prac badawczych, w zakresie szczegółowo opisanym w załączonych poniżej materiałach do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr ogłoszenia W/01/02/2019

W wyniku zakończonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy, co dokumentuje załączony protokół z w wyboru wykonawcy.

Protokół
20.09.2016

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" poszukujemy wykonawcy usługi szczegółowo opisanej w załączonych poniżej materiałach do pobrania.

Zapytanie ofertowe 1

W wyniku zakończonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy, co dokumentuje załączony protokół z wyboru wykonawcy.

Protokół

aktualności

20.09.2012
Otrzymaliśmy Certyfikat Rzetelego Przewoźnika co oznacza, że znależliśmy się w grupie firm przewozowych w Europie świadczących usługi na najwyższym poziomie.
Certyfikat Rzetelnego Przewoźnika - Inglobi Gajewski - TransId 396149
13.09.2012

Od sierpnia br. firma Inglobi przeszkoliła wszystkich swoich kierowców w zakresie przewozu materialów niebezpiecznych ADR - co oznacza, że możemy rozszerzyć wachlarz naszych usług dla firm, ktore specjalizują się w exporcie lub imporcie towarów niebezpiecznych.

‹‹    Strona 4 z 4