ZAPYTANIA OFERTOWE

26.06.2019

W związku z realizacją projektu pt. "System zwiększający bezpieczeństwo w logistyce" nr RPLD.01.02.02-10-0013/18-00, poszukujemy dostawcy elementów służących do budowy i testowania prototypu: zestawu 11 szt. modułów do analizy i zdalnej transmisji danych z magistrali CAN w czasie rzeczywistym, w zakresie szczegółowo opisanym w załączonych poniżej materiałach do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr ogłoszenia W/01/06/2019

W wyniku zakończonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy, co dokumentuje załączony protokół z w wyboru wykonawcy.

Protokół
03.04.2019

W związku z realizacją projektu pt. "System zwiększający bezpieczeństwo w logistyce" nr RPLD.01.02.02-10-0013/18-00, poszukujemy dostawcy elementów służących do budowy i testowania prototypu - zestawu 8 szt. kamer termowizyjnych: kamery Flir oparte na podzespole Lepton 3,5 wbudowane w urządzenie (telefon) CAT S61 lub inne rozwiązania równoważne, w zakresie szczegółowo opisanym w załączonych poniżej materiałach do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr ogłoszenia W/01/04/201905.02.2019

W związku z realizacją projektu pt. "System zwiększający bezpieczeństwo w logistyce" nr RPLD.01.02.02-10-0013/18-00, poszukujemy eksperta realizującego konsultacje eksperckie postępów i wyników uzyskiwanych w trakcie prac badawczych, w zakresie szczegółowo opisanym w załączonych poniżej materiałach do pobrania.

Zapytanie ofertowe nr ogłoszenia W/01/02/2019

W wyniku zakończonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy, co dokumentuje załączony protokół z w wyboru wykonawcy.

Protokół
20.09.2016

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" poszukujemy wykonawcy usługi szczegółowo opisanej w załączonych poniżej materiałach do pobrania.

Zapytanie ofertowe 1

W wyniku zakończonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy, co dokumentuje załączony protokół z wyboru wykonawcy.

Protokół

aktualności

01.01.2020

 
25.05.2018
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy że informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Inglobi Radosław Gajewski znajdziecie Państwo w tej zakładce  

Strona 1 z 4     ››