Praca

16.02.2012
„Nauczyciel na praktykach – nauczyciel na czasie”

Nasza firma przystąpiła do programu „Nauczyciel na praktykach – nauczyciel na czasie”. Projekt ten jest realizowany przez Wyższą Szkołę Zawodową Kadry dla Europy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie posiadanej wiedzy teoretyczniej oraz praktycznej i podniesienie ich kompetencji zawodowych w zakresie nowych rozwiązan organizacyjnych i technologicznych stosowanych w przedsiębiorstwach.

 

aktualności

01.01.2020

 
25.05.2018
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy że informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Inglobi Radosław Gajewski znajdziecie Państwo w tej zakładce  

Strona 1 z 4     ››