Praca

13.09.2012
Szkolenie ADR
Wciąż staramy się aby świadczone przez nas usługi były najwyższej jakości, od sierpnia 2012 roku możemy zaproponować Państwu również przewóz materiałów niebezpiecznych.
Nasi kierowcy przeszli specjalne szkolenie ADR- Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych. Zdobyte uprawnienia pozwalają na międzynarodowe przewozy tych materiałów.
Co dokładnie rozumiemy poprzez określenie towary niebezpieczne? Są to materiały wybuchowe, gazy, materiały ciekłe i stałe zapalne ,materiały samoreaktywne , utleniające, trujące, promieniotwórcze, żrące, inne materiały i przedmioty niebezpieczne.
Kierowcy zostali wyposażeni w zestawy ADR pozwalające wykonanie wszystkich niezbędnych czynności podczas transportu tego typu ładunków a także odpowiednie postępowanie w sytuacjach wyjątkowych oraz w sytuacjach zagrożenia. Nie tylko kierowcy ale także i nasze auta zostały dodatkowo przystosowane. Dzięki podjętym przez naszą firmę usprawnieniom mogą być Państwo pewni, iż zawsze działamy profesjonalnie.

aktualności

01.01.2020

 
25.05.2018
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy że informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Inglobi Radosław Gajewski znajdziecie Państwo w tej zakładce  

Strona 1 z 4     ››